+

બુકી Amit Majithia નો Exclusive ઈન્ટરવ્યુ, ખોલ્યા અનેક રાઝ, Video

ક્રિકેટ, કરપ્શન અને ક્રાઈમની છે આ સ્ટોરી. દુબઈથી કરોડોનો કારોબાર ચલાવતા ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટા બેટિંગના બેતાજ બાદશાહ અમિત મજેઠીયાએ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે દિલ ખોલીને વાત કરી. સટ્ટા બેટિંગના કેસ કરતી…
Whatsapp share
facebook twitter