+

કેનેડાના PM જસ્ટિન ટ્રુડોના ભારત પર આરોપ બાદ બંને દેશો વચ્ચે વણસતા સંબંધો

ભારત અને કેનેડા વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો થઇ રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. વિવિધ અહેવાલો વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે કેનેડામાં વસતા ભારતીયો માટે એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. આ સાથે કેનેડિયન…
Whatsapp share
facebook twitter