+

બિહારમાં શૈક્ષણિક અને આર્થિક ચોંકાવનારો ડેટા થયો જાહેર

બિહાર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જાતિ ગણતરીના આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આજે વિધાનસભામાં જાતિ ગણતરી સંબંધિત અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે બિહારમાં વિવિધ જાતિઓના શૈક્ષણિક અને આર્થિક ડેટા…
Whatsapp share
facebook twitter