+

દિલ્હી-NCR માં આજે ફરીથી અનુભવાયા ભૂકંપના આંચકા

દિલ્હીમાં ફરી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. સોમવારે બપોરે 4:16 વાગ્યે દિલ્હી-NCR, લખનૌના ઘણા શહેરોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપ બાદ લોકો ઘરની બહાર નીકળીને ખુલ્લી જગ્યાઓ તરફ જતા જોવા મળ્યા હતા.…
Whatsapp share
facebook twitter