+

બ્રિટનમાં વધ્યો ખાલિસ્તાની સમર્થકોનો આતંક

બ્રિટનમાં ખાલિસ્તાની સમર્થકોનો આતંક વધી રહ્યો છે. ખાલિસ્તાનનો વિરોધ કરી રહેલા શીખોને ખાલિસ્તાની સમર્થકો દ્વારા જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે અને તેમના પર ઘાતક હુમલા પણ કરવામાં…
Whatsapp share
facebook twitter