+

વ્હાઈટ હાઉસમાં PM મોદી અને જો બાઈડેને હાઈટેક હેન્ડશેક ઈવેન્ટને સંબોધી

વવડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, “ભારતના યુવાનો પોતાની પ્રતિભાના આધારે વિશ્વભરમાં પોતાની ઓળખ બનાવી રહ્યા છે. પ્રતિભા અને ટેક્નોલોજીનું આ જોડાણ ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ગેરંટી લઈને આવ્યું છે. આ સવાર થોડા મિત્રોની વચ્ચે…
Whatsapp share
facebook twitter