+

લાખો, કરોડો નહીં અબજોનો સિક્કો ! જાણો ભારત સાથેના કનેક્શન વિશે

એક સિક્કો જે વિશ્વનો સૌથી મોંઘો છે જેના વડે રાણી એલીજાબેથને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. આ સિક્કાનું ભારત સાથે પણ એક કનેક્શન છે. બ્રિટેનના રાણી એલીજાબેથ દ્વિતિયને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે…
Whatsapp share
facebook twitter