+

કીડીઓથી પર્યાવરણને ખતરો !

યુએન માટે 49 દેશોના 86 જેટલા નિષ્ણાતો દ્વારા એક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.. જે રિપોર્ટ અનુસાર કીડીઓ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.. નવી ઈકોસિસ્ટમમાં લવાયેલી હજારો એલિયન પ્રજાતિઓ પ્રકૃતિ,…
Whatsapp share
facebook twitter