+

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા બનશે પેપરલેસ

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા બનશે પેપરલેસ મનપા 44 જેટલા કાઉન્સિલરોને અપાશે 44 ટેબલેટ ટેબલેટ એક સપ્તાહની અંદર ફાડવી દેવામાં આવશે મેયરના બેજેટમાંથી 17 લાખના ખર્ચે અપાશે ટેબલેટ ટેબલેટ ગેમ રમવા અપાતા હોવાનો…
Whatsapp share
facebook twitter