+

અડાલજ પોલીસે Reels ના આધારે લૂંટના ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો

ગાંધીનગરમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો કે જેમાં પોલીસ માટે આ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક મદદરૂપ કડી તરીકે સામે આવ્યો. આમ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વડે પોલીસે એક લૂંટનો ભેદ પણ…
Whatsapp share
facebook twitter