+

અમદાવાદમાં યોજાશે ભવ્ય વીરાંજલિ કાર્યક્રમ

અમદાવાદ શહેરમાં યોજાશે વીરાંજલિ કાર્યક્રમ23 માર્ચે રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટરમાં આયોજનભવ્યાતિભવ્ય વીરાંજલિ કાર્યક્રમને લઈ તૈયારીપ્રદીપસિંહ વાઘેલા દ્વારા સતત 15 વર્ષથી આયોજનગુજરાતમાં 17 કાર્યક્રમ વીરાંજલિ કાર્યક્રમ થયાપ્રદીપસિંહે પોતાના ગામથી શરૂ કર્યો હતો કાર્યક્રમઆજે રાજ્યભરમાં વીરાંજલિ કાર્યક્રમ વિસ્તર્યો23 માર્ચે દેશભક્તિના સૂરો રેલાવશે લોકકલાકારોકીર્તિદાન ગઢવી, àª
Whatsapp share
facebook twitter