+

સાવરકુંડલામાં આવેલું ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિરનો જાણો ઇતિહાસ

અમરેલીના સાવરકુંડલામાં આવેલું ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિરનો આ મંદિર અંદાજિત 750 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. હાલમાં ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર જે જગ્યા એ સ્થિત છે, એ જગ્યાએ વર્ષો પહેલા ઘેઘુર જંગલ…
Whatsapp share
facebook twitter