+

જાણો Utardaના પ્રસિદ્ધ Dipeshwari dhamનો મહિમા

તપોભૂમિ ગુજરાતમાં જાણો ઉંટરડાના પ્રસિદ્ધ દિપેશ્વરી ધામનો મહિમા, સાથે જ જુઓ આજના દિવસનો મહિમા.. અને આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં સમજો હિંદુ ધર્મમાં વૃક્ષોનું મહત્વ કેમ વધુ છે? શા માટે વૃક્ષોનું પૂજન કરવામાં…
Whatsapp share
facebook twitter