+

જાણો સુરત શહેરમાં આવેલા શ્રી ક્ષેત્રપાલ દાદાના મંદિરનો મહિમા

સુરતમાં આવેલું છે દાદાનું આ સ્થળ, ક્ષેત્રપાલ હનુમાન દાદાના નામથી ફેમસ છે જાણો તેના વિશે  મહિમા
Whatsapp share
facebook twitter