+

ભાવનગરમાં ગણપતિના એકસાથે 8 સ્વરૂપના દર્શન

કોઇ પણ મંગલ કાર્યની શરૂઆત જેના પૂજન પછી થતી હોય, જેઓ છે દેવોમાં પ્રથમ પૂજનીય. જેઓ કહેવાય છે રિદ્ધિ-સિદ્ધિના દાતા, જેમના દર્શન માત્રથી થાય છે જીવનના તમામ વિઘ્નો દૂર તે…
Whatsapp share
facebook twitter