+

રેડ રૂમ -મોટીવેશનલ સ્ટોરી 

પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ રેડ રૂમ.. એટ્લે એ જગ્યા કે જ્યાં આપણે રિલેક્સ થઈ શકીએ.. જ્યાં સમસ્યાનું નિરાકરણ તો ન મળે પણ સમસ્યાનો સામનો કરવાની એનર્જી મળી જાય.. નાનપણથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી..…
પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ
રેડ રૂમ.. એટ્લે એ જગ્યા કે જ્યાં આપણે રિલેક્સ થઈ શકીએ.. જ્યાં સમસ્યાનું નિરાકરણ તો ન મળે પણ સમસ્યાનો સામનો કરવાની એનર્જી મળી જાય.. નાનપણથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી.. વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વમાં અનેક ફેરફાર આવે પણ એક એવી વસ્તુ જે હૃદયની ખૂબ નજીક હોય.. એનું છેક સુધી કદી ન ડગમગે..
Whatsapp share
facebook twitter