+

આજથી Parliament Special Session શરૂ

સોમવારથી સંસદમાં પાંચ દિવસનું વિશેષ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે. પ્રથમ દિવસની કાર્યવાહી જૂની બિલ્ડીંગમાં યોજાશે. જ્યારે 19 સપ્ટેમ્બર મંગળવારથી બાકીના ચાર દિવસની ચર્ચાઓ નવા બિલ્ડીંગમાં થશે. ખાસ વાત એ…
Whatsapp share
facebook twitter