+

વધુ પડતી ખાંડ ખાતા હોવ તો કહેતી જજો, નહિતર..

Whatsapp share
facebook twitter