+

અત્યાર સુધી 12 વર્લ્ડ કપ( વન-ડે) યોજાઇ ચૂક્યા છે, ભારત 2 વાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું છે

Whatsapp share
facebook twitter