+

સરકાર સંસદના નવા સત્રમાં રજુ કરશે વન નેશન વન ઈલેક્શન બિલ

કેન્દ્ર સરકારે સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવ્યું છે. આ સત્ર 18 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ સત્રમાં પાંચ બેઠકો થશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સંસદના આ…
Whatsapp share
facebook twitter