+

જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડમાં હિમવર્ષા

Jammu Kashmir, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ઘણા વિસ્તારોમાં આખરે બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વર્ષે મોટાભાગના પહાડી વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા ખૂબ મોડી થઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે બરફવર્ષાના કારણે સામાન્ય…

Jammu Kashmir, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ઘણા વિસ્તારોમાં આખરે બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વર્ષે મોટાભાગના પહાડી વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા ખૂબ મોડી થઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે બરફવર્ષાના કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. તે જ સમયે, મેદાની વિસ્તારોમાંથી લોકો પહાડો પર બરફવર્ષા (Snowfall)નો આનંદ માણવા માટે બહાર આવ્યા છે.

Whatsapp share
facebook twitter