+

પોખરણમાં જોવા મળી સ્વદેશી હથિયારોની શક્તિ

ભારતીય સેનાનું ઓપરેશન ‘ડેઝર્ટ સ્ટ્રાઈક’ પોખરણમાં જોવા મળી સ્વદેશી હથિયારોની શક્તિ દેશમાં બનેલા હથિયારો સાથે યુદ્ધાભ્યાસ અર્જુન ટેન્ક અને એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવનું કૌશલ્ય થાર રેગિસ્તાનમાં સેનાએ બતાવી બહાદુરી બ્રાઝિલની…
Whatsapp share
facebook twitter