+

કેનેડા ભારતના 9 મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકીઓનું આશ્રયસ્થાન

ભારત અને કેનેડા વચ્ચે ટેન્શનનું વાતાવરણ ઉભું થયું છે. આ વચ્ચે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે, ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ 9 ખાલિસ્તાની આતંકીઓ કેનેડામાં પનાહ લઇ રહ્યા છે. ખાલિસ્તાની આતંકીઓ કેનેડામાં…
Whatsapp share
facebook twitter