+

દરિયામાં દુશ્મનો સાવધાન! ભારતીય નેવીને મળશે 27 નવી ઘાતક સબમરીન

નભ, જલ અને થલમાં ભારતીય સેના દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરતું આવ્યું છે ત્યારે નૌકાદળની તાકાતમાં વધુ ઉમેરો થવા જઇ રહ્યો છે. તેના જ ભાગરૂપે ભારતીય નેવીને મળવા જઇ રહી છે…
Whatsapp share
facebook twitter