+

કેનેડામાં વધુ એક Wanted Gangster ની હત્યા, Video

કેનેડામાં વધુ એક ખાલિસ્તાનીને ઠાર કરવામાં આવ્યો છે. સુખદુલ સિંહ સુખ્ખા ભારતનો કુખ્યાત ગેંગસ્ટર હતો. તેનું નામ ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગારોની યાદીમાં પણ સામેલ હતું, જે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સી…
Whatsapp share
facebook twitter