+

રાજકોટ એરપોર્ટ પર સુરક્ષાને લઈને મોટી ચૂક, રિક્ષા ચાલક VIP ગેટ તોડી રન-વે સુધી પહોંચી ગયો

Whatsapp share
facebook twitter