+

એ ફેડેડ લવ સ્ટોરી..-લવ સ્ટોરી

પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ   મિત્રતાથી પ્રેમનો સફર.. અને એ પ્રેમના સફરમાં અનેક સંઘર્ષ.. સંઘર્ષનો સામનો કરવા તૈયાર પણ ત્યારે શું કરવું જ્યારે પ્રેમીને પ્રેમ જ ન રહે? અને બાદમાં પર્દાફાશ થાય…

પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ

 

મિત્રતાથી પ્રેમનો સફર.. અને એ પ્રેમના સફરમાં અનેક સંઘર્ષ.. સંઘર્ષનો સામનો કરવા તૈયાર પણ ત્યારે શું કરવું જ્યારે પ્રેમીને પ્રેમ જ ન રહે? અને બાદમાં પર્દાફાશ થાય કે પ્રેમમાં તો દગો મળી ગયો.. શું રિએક્શન હોય ત્યારે?

More in :
Whatsapp share
facebook twitter