+

સુરત : ડાયમંડ નગરીમાં સાચા હીરાના ગણેશજીની સ્થાપના

માણસ અગર ઇચ્છે તો તેને પથ્થરમાં પણ ભગવાનના દર્શન થઇ શકે છે.  વાત છે માત્ર શ્રદ્ધાની. હાલમાં ગણેશ ચતુર્થીનો ઉત્સવ સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે સુરતમાં પણ ગણેશ ચતુર્થીની…
Whatsapp share
facebook twitter