+

ભારતના આ મંદિરમાં મૂર્તિ નહિ પથ્થરની શીલા પૂજાય છે, નિયમિત દર્શને આવતી વૃદ્ધાની પ્રાર્થના સાંભળી આપ્યો હતો ચમત્કાર

ભારતનું  એક એવું અનોખું મંદિર જ્યાં મૂર્તિ નહિ શીલા પૂજાય છે..મોડાસાના બોલુન્દ્રા પાસે ડુંગરની ટોચ ઉપરથી શીલા નીચે આવ્યા પછી આસ્થાથી  તેની  પૂજા થાય છે,, ડુંગરેશીબાવજી તરીકે જાણીતા આ મંદિરે ભક્તો ઉમટી પડે છે. દેવી-દેવતાની મૂર્તિ વિનાના મંદિરની કલ્પના હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં સંભવ નથી પરંતુ અરવલ્લી જીલ્લાના મોડાસા તાલુકાના બોલુન્દ્રા પાસે ભાટકોટા રોડ ઉપર સમગ્ર ભારતમાં એકમાત્ર અàª
Whatsapp share
facebook twitter