+

‘હું આજીવન વિદ્યાર્થી છું, ભારતીય શિક્ષકોનું યોગદાન દુનિયામાં ઘણું મહત્વનું’ : PM મોદી

પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘને સંબોધિત કરીને વડાપ્રધાન મોદીએ શિક્ષકોની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી, આ દરમિયાન તેમણે ગુજરાતના ડ્રોપ આઉટ રેટમાં ઘટાડો થઈને તે ત્રણ ટકા કરતા પણ ઓછો થઈ ગયો હોવાનું…
Whatsapp share
facebook twitter