+

જાણો શું છે RBIનો નવો બેંક લોકર નિયમ….

ડીજીટલ યુગમાં લોકોને ઓછી રોકડ સાથે રાખવાની આદત પડી રહી છે. તે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ તમામ સુવિધાઓ પૂરી કરવામાં બેંક મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. તે કઈ…

ડીજીટલ યુગમાં લોકોને ઓછી રોકડ સાથે રાખવાની આદત પડી રહી છે. તે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ તમામ સુવિધાઓ પૂરી કરવામાં બેંક મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. તે કઈ બેંક છે? તે વ્યક્તિ-વ્યક્તિ પર આધારિત છે, પરંતુ તે બેંકમાં લાગુ થતા નિયમો RBI દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આવો જ એક નિયમ આરબીઆઈ દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા બેંક લોકર સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલો છે. નિયમ પહેલાથી જ હતો, બસ તેમાં થોડા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. જો તમે બેંક લોકરનો ઉપયોગ કરો છો તો તમારે આ નવા નિયમ વિશે જાણવું તમારા માટે જરૂરી બની શકે છે.

નવા બેંક લોકર નિયમોમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા

RBIના નવા બેંક લોકર નિયમોમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. નવા નિયમ અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ બેંક લોકરમાં પોતાનો સામાન રાખે છે અને તેને નુકસાન થાય છે, તો નુકસાનની ચૂકવણી કરવાની જવાબદારી બેંકની રહેશે. બેંક ગ્રાહકને લોકરનું વાર્ષિક ભાડું 100 ગણું ચૂકવવા માટે બંધાયેલું રહેશે. તે જ સમયે, જો બેંકમાં આગ, લૂંટ અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારની આફત આવે છે, તો બેંક પોતે જ ગ્રાહકને તેના કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરશે.

વાર્ષિક ધોરણે અમુક ભાડું લેવામાં આવે છે

જો તમે બેંકમાં લોકર લેવા માંગો છો, તો તમારે પહેલા તે શાખામાં જવું પડશે જ્યાં તમે તમારું લોકર ખોલવા માંગો છો. આ તમારી નજીકની કોઈપણ શાખા હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ અરજી ત્યાં આપવાની રહેશે. લોકર તમને પહેલા આવો પહેલા સેવાના ધોરણે ફાળવવામાં આવે છે. જો અરજી કર્યા પછી, તમારું નામ બેંકની વેઇટિંગ લિસ્ટમાં આવે છે, તો તમને લોકર આપવામાં આવે છે. આ માટે તમારી પાસેથી વાર્ષિક ધોરણે અમુક ભાડું લેવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો – DABHOI: લોક અદાલત અને કાનૂની શિક્ષણ શિબિર યોજાઈ

Whatsapp share
facebook twitter