+

ઝાયડસ હોસ્પિટલની પાસે હોલિકા દહનનું વિશેષ આયોજન, CM રહ્યાં ઉપસ્થિત

આજે દેશભરમાં હોળી દહના ધાર્મિક પ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવદ શહેરમાં પણ ભવ્ય રીતે ખૂણે-ખૂણે હોળી દહનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જૈ પૈકી અમદાવાદમાં આવેલી ઝાયડસ હોસ્પિટલ…
Whatsapp share
facebook twitter